ФКД ДОБИЛА БИТКУ ЗА МЕДИЈСКО НЕБО

После озбиљног рада на успостављању властите мадијске куће ФКД је добила канал као и програмску шему рада свог ТВ медија.

Име ФКД медија је СЕРБИА ЊОРЛД ТВ која је обезбедила технички и правно почетак рада.

У току је обезбеђивање кабловских , сателитских и интернет уговора.

Проф.Драго Нижол (Шеф сектора за дијаспору)