Фондација Капетан Драган се бави са помоћи нашим саборцима по казаматима у свим сегметнтима помоћи док поједидини борци нас прозивају који су незадовољни са државом и и како су закинути за права и примања а ми који се боримо за те борце без било какве накнаде и примања смо постали лопови а колико сте ви учинили и ваша удружења и чак сте плаћени за то појединци , поздрав за све патриоте који гледају како ће као лажни борци узети неке паре , поздрав за саборце који се жтрвују за нас , боримо се и даље и нетражимо ништа као накнаду јер наша је дужност да чувамо отаџбину а ви даље тражите милостињу , то вам је част и образ !Фондација Капетан Драган Република Српска Векић Милорад .