КОНТАКТ

НАЗИВ ФОНДАЦИЈЕ И АДРЕСА
„Фондација Капетан Драган“ Београд канцеларија у Бања Луци
 Адреса: Ниkоле Тесле 15
78000 Бања Лука
}
РАДНО ВРИЈЕМЕ
09-15 (пон-пет)

Teлефон

+387/66/707-180

Email

kontakt@fkdrs.rs

Email (сектори)

Социјални сектор
Дивна Газибара
soc@fkd.org.rs

Сектор дијаспоре
Драго Нижол
dijaspora@fkd.org.rs

Информативни сектор
Радомир Почуча
info@fkd.org.rs

Сектор културе
Ранко Горановић
kultura@fkd.org.rs

Правни сектор
Милица Вуковић
E-mail: pravo@fkd.org.rs